שיחות וידאו / Video Talks

ארי אלון על ביאליק
חלק א׳

חלק ב׳

חלק ג׳

חלק ד׳

אריאל הירשפלד על ביאליק
חלק א׳

חלק ב׳

חלק ג׳

חלק ד׳

חיים באר על ביאליק
חלק א׳

חלק ב׳

חלק ג׳

חלק ד׳

חביבה פדיה על ביאליק
חלק א׳

חלק ב׳